Postępy w budownictwie

Temat rozwoju budownictwa można analizować w dwojaki sposób. Wcześniej analizowano, jak budownictwo i jego formy zmieniały się wraz z mijającymi epokami i zmieniającymi się światopoglądami i tendencjami społeczeństwa. I faktycznie, można zauważyć zależność pomiędzy sposobem życia i myślenia ludzkości w danej epoce a stylem w budownictwie. Nikt też nie zaprzeczy, że budownictwo kolejnych epok różni się od siebie. Ale rozwój budownictwa można analizować także z nieco innej perspektywy, uwzględniającej głównie postęp. Wraz z upływem lat zmieniały się nie tylko formy i kształty powstających budowli- zmieniały się także wykorzystywane w budownictwie metody, środki i materiały. Budownictwo nie tylko odzwierciedlało zmieniające się światopoglądy ludzkości, ale ulegało naturalnym procesom postępu i rozwoju. Zaczęły pojawiać się nowe dziedziny nauki, które nie pozostały bez wpływu na samo budownictwo. Budowano budowle coraz mniejszym nakładem pracy, coraz szybciej, wykorzystywano coraz lepsze maszyny i urządzenia, projektowano bardziej solidne budynki- jednym słowem, budownictwo zaczęło się rozwijać. Dziś budownictwo jest na bardzo zaawansowanym poziomie, a wciąż się rozwija i jest udoskonalane.

http://www.fajnaoferta.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here