Jak rozwiązywać konflikty w pracy

Praca zawodowa często może prowadzić do konfliktów między pracownikami, zwłaszcza w dużych firmach, gdzie pracuje wiele osób o zróżnicowanych temperamentach i z różną wizją swojej pracy. Jeśli zależy nam na tym, aby praca każdego członka zespołu była jak najbardziej efektywna to konieczne jest zastanowienie się nad problemem pojawiających się konfliktów i nad tym, jak im zaradzić. Czasami wystarczy po prostu rozmowa, wysłuchanie racji obu ze stron, ale są i takie sytuacje, w którym konflikt jest na tyle zaawansowany, że normalna praca przeradza się w koszmar. Co wówczas można zrobić. Jednym z najprostszych sposobów jest zwolnienie najbardziej konfliktowej z osób, ale to jest tak naprawdę ostateczność. W takich wypadkach dobrze jest uciec się do mediacji, czyli do włączenia niezaangażowanej osoby w spór pomiędzy dwiema stronami. Dzięki temu możliwa jest obiektywna ocena sytuacji i znalezienie wspólnego rozwiązania, które będzie najczęściej kompromisem dla każdej z zwaśnionych stron

http://www.cigg.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here