Wyższy poziom wiedzy o społeczeństwie

Socjologia – pod tą nazwą kryje się bardzo fascynująca nauka. Nauka, przedmiotem badań której jest społeczeństwo. Socjologia bada bowiem wszelkie reguły i procesy społeczne, a także kultury, które dzielą lub też łączą ludzi. Nauka ta bada także zarówno jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, jak też i całe grupy społeczne – takie jak chociażby rodzina, czy stowarzyszenie. Obecnie zdaniem wielu specjalistów, najważniejszym przedmiotem badań socjologicznych jest nowoczesność i społeczeństwo industrialne. Natomiast wśród ojców socjologii znajdziemy takie genialne umysły naszej planety, jak Platon, Giambattista Vico oraz Auguste Comte. Fascynująca nauka, nieprawdaż? Jeżeli więc pragniesz zgłębiać jej tajniki, bo cię to pasjonuje, a w dodatku marzysz o karierze zawodowej w ścisłym związku z socjologią – wybierz studia socjologiczne.

Są to studia humanistyczne. Jeśli wiec masz umysł ścisły, nawet nie próbuj. Nie ogarniesz praw, którymi rządzi się socjologia. Jeśli natomiast jesteś humanistą, a do tego niezwykle zainteresowanym pracą z ludźmi i szeroko pojęta tematyką społeczną, a w dodatku jesteś komunikatywny i otwarty na nowe kontakty – studia socjologiczne są właśnie dla ciebie.

Jak wyglądają studia na kierunku socjologii? To fascynująca dawka takich przedmiotów i zagadnień, jak wstęp do socjologii, historia myśli społecznej, historia polskiej socjologii, logika, filozofia, metodyka ze statystyką, procesy regulacji zachowań, psychologia społeczna, najnowsza historia Polski, współczesne teorie socjologiczne, antropologia społeczna, statystyka z elementami informatyki, socjologia kultury, polityka społeczna, prawo rodzinne, diagnozowanie problemów społecznych, socjologia małżeństwa, procesy ludnościowe czy też socjologia problemów społecznych. A także wiele innych, nie mniej pasjonujących zagadnień, zgodnych z wybraną przez ciebie specjalnością. Jak więc widzisz, jest trudno, ale ciekawie.

A jeśli jesteś człowiekiem sprytnym i przedsiębiorczym, to po studiach socjologicznych bez wątpienia czeka cię błyskotliwa kariera zawodowa. Bo przecież dobry socjolog umie analizować preferencje konsumentów, a także gromadzić dane liczbowe i przeprowadzać ich statystyczną analizę. Posiada też zdolność do głębokiej analizy danych jakościowych i konstruowania teorii ugruntowanej. A to tylko część umiejętność tak bardzo poszukiwanych na rynku pracy, a znajdujących się w posiadaniu każdego, dobrego absolwenta socjologii.

Żeby jednak dostać się na socjologię, trzeba doskonale przyłożyć się do języka – zarówno polskiego jak i obcego, matematyki, filozofii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki. Te przedmioty bowiem są brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji na większość uczelni.

A uczelni, na których można studiować socjologię, jest multum. Wśród nich znajdziesz Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej i wiele, wiele innych. Jakich? Dowiesz się tego w internecie, pod hasłem „socjologia studia”.

http://www.trenujsukces.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here