Pisownia z partykułą „nie”

Umiejętność poprawnego pisania wynika z jednej strony ze znajomości zasad ortografii i gramatyki języka polskiego, z drugiej zaś wynika z oczytania, im więcej czytamy, tym więcej zapamiętujemy, wzrokowo możemy wyczuć, iż w danym wyrazie został popełniony błąd. Niestety błędna pisownia z partykułą „nie” jest bardzo powszechna, prawdopodobnie wynika z tego, iż w mowie potocznej wydaje się, że praktycznie każdy wyraz brzmi jakby był pisany osobno.Największe problemy stwarzają nam chyba imiesłowy. Łącznie z partykułą „nie” piszemy w zależności od rodzaju imiesłowu. Z imiesłowem przymiotnikowym „nie” piszemy łącznie, tak jak w przykładzie: nierobiąca nic dziewczynka, nieumiejąca, z imiesłowem przysłówkowym partykułę „nie” piszemy osobno: nie umywszy, nie robiąc, nie umiejąc, nie znalazłszy. W wielu podręcznikach i książkach można zobaczyć iż pisownia „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi jest odwrotna – imiesłowy są pisane z „nie” osobno, wynika to z tego, iż w 1998 zasady zostały zmienione na pisownię łączną.

http://www.dominikum.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here