Kupno mieszkania a ustanowienie hipoteki

Kupując każdą nieruchomość należy zadbać o utworzenie dla niej księgi hipotecznej. Zazwyczaj już podczas aktu notarialnego prowadzący transakcję notariusz dba o to, by w stosownym terminie była utworzona księga wieczysta na zakupioną nieruchomość. Kupując mieszkanie na wtórnym rynku zwracajmy uwagę, czy jest ono obciążone kredytem. Występując o kredyt na zakup takiego mieszkania lub domu, na etapie przygotowania dokumentacji kredytowej powinniśmy w banku gdzie występujemy o kredyt, przedstawić informacje o wysokości kwoty koniecznej do spłaty ciążącego zobowiązania. Warunkiem też otrzymania kredytu jest złożenie stosownego wniosku o wpis do księgi wieczystej hipoteki banku właściwego dla nabywcy. Dokonanie takiego wpisu w opóźnionym terminie spowodowałoby, iż nie mógłby on być pełnoprawnym zabezpieczeniem kredytu, o który występujemy. Stosowny wniosek o wpisanie do hipoteki należy złożyć w sądzie rejonowym stosownie do miejsca, gdzie jest położona nieruchomość będąca przedmiotem zakupu. Czynność tę może również zrobić na naszą prośbę notariusz.

http://www.minimki.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here