Geodezja – pomiar wielkości terenów

Pojęcie „geodezja” to termin, który do języka został wprowadzony przez Arystotelesa. Współczesna geodezja rozdziela się na dwa typy na: niższą, która zajmuje się pomiarami mniejszych obszarów bez uwzględnienia kulistości Ziemi oraz na wyższą dotyczącą pomiarów dużych obszarów z uwzględnieniem kulistości Ziemi.Geodezja to dział, w którym pracują osoby nazywane geodetami. Ich praca polega na dokonywaniu odpowiednich pomiarów terenów jak i na określaniu położeń danych punktów na mapach. Zawód ten jest także niezbędny w sytuacjach, gdy należy dokonać podziału terenów pod nieruchomości. Mówiąc ogólnie, można określić geodezję jako naukę o wielkości i kształcie Ziemi, która wypracowała sobie konkretne metody pracy i cele. Geodezja ma na celu określenie pomiarów, które dzieli się na sytuacyjne i wysokościowe. A wykorzystywane narzędzia pracy to narzędzia pomiarowe jak stolikowe, busolowe, teodolitowe oraz nawigacje satelitarne GPS.

http://www.homeinspiration.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here