Reklama jako główny czynnik w gospodarce marketingowej

Nie stanowi tajemnicy fakt, że szeroko rozumiana reklama stanowi obecnie jeden z najważniejszych, kluczowych czynników gospodarki wolnorynkowej. Ta istotność reklamy przejawia się także w randze i rozmiarowi, jaki ma sama branża: według oficjalnych danych reklama, w założeniu będąca przecież czymś w rodzaju „czynnika pomocniczego“ w stosunku do innych sektorów rynku usług, obecnie jest jedną z najbardziej dynamicznych i największych branż usługowych. Coraz większa jest także rola zatrudnieniowa, jaką odgrywa szeroko rozumiana reklama. Co prawda, liczba osób zatrudnionych w reklamie nie może być porównywana do liczby osób, jakie zatrudnia na przykład przemysł i w wymiarze globalnym zatrudnienie w marketingu raczej nie waży zbyt wiele, to jednak nie ulega wątpliwości, że możliwości zatrudnienia, jakie daje reklama, są coraz większe, zwłaszcza w kontekście sytuacji osób młodych, które nie mają odpowiednich możliwości, aby na równi rywalizować o pracę w większości innych sektorów zatrudnienia.

http://www.360interactive.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here