Jakie są tytuły szlacheckie w Anglii?
Jakie są tytuły szlacheckie w Anglii?

Jakie są tytuły szlacheckie w Anglii?

W Anglii, system szlachectwa ma długą i bogatą historię, sięgającą wieków. Tytuły szlacheckie są nadawane przez monarchę i mają różne rangi i znaczenia. W tym artykule przyjrzymy się różnym tytułom szlacheckim w Anglii, ich hierarchii i jak są one dziedziczone.

1. Lordowie

Lordowie są jednymi z najwyższych tytułów szlacheckich w Anglii. Istnieje wiele różnych rodzajów lordów, takich jak baronowie, wicehrabiowie i hrabiowie. Tytuł barona jest najniższym w hierarchii, a hrabia jest najwyższym. Lordowie zwykle dziedziczą swoje tytuły, ale mogą być również nadawane przez monarchę.

1.1 Baronowie

Baronowie są najniższym szczeblem w hierarchii lordów. Tytuł barona jest dziedziczny i może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Baronowie mają prawo zasiadać w Izbie Lordów i są często właścicielami ziemi.

1.2 Wicehrabiowie

Wicehrabiowie są wyżej w hierarchii niż baronowie. Tytuł wicehrabiego jest również dziedziczny i może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wicehrabiowie mają większe przywileje i zwykle mają większe posiadłości.

1.3 Hrabiowie

Hrabiowie są najwyższym szczeblem w hierarchii lordów. Tytuł hrabiego jest dziedziczny i może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Hrabiowie mają największe przywileje i zwykle są właścicielami dużych posiadłości ziemskich.

2. Rycerze

Rycerze są kolejnymi ważnymi tytułami szlacheckimi w Anglii. Tytuł rycerza jest nadawany przez monarchę za wybitne zasługi dla kraju. Rycerze mają prawo używać przed imieniem tytułu „Sir” lub „Dame”.

2.1 Rycerze Komandorzy Orderu Imperium Brytyjskiego (KBE lub DBE)

Rycerze Komandorzy Orderu Imperium Brytyjskiego są jednymi z najbardziej prestiżowych tytułów rycerskich. Tytuł KBE lub DBE jest nadawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, nauki, polityki lub innych dziedzinach. Rycerze Komandorzy mają prawo używać przed imieniem tytułu „Sir” lub „Dame”.

2.2 Rycerze Kawalerowie Orderu Imperium Brytyjskiego (Kt lub DBE)

Rycerze Kawalerowie Orderu Imperium Brytyjskiego są również ważnymi tytułami rycerskimi. Tytuł Kt lub DBE jest nadawany za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Rycerze Kawalerowie mają prawo używać przed imieniem tytułu „Sir” lub „Dame”.

3. Baronetowie

Baronetowie są kolejnymi tytułami szlacheckimi w Anglii. Tytuł baroneta jest dziedziczny i może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Baronetowie mają prawo używać przed imieniem tytułu „Sir”.

4. Szlachta

Szlachta to ogólna nazwa dla osób, które posiadają tytuły szlacheckie, ale nie są lordami, rycerzami ani baronetami. Szlachta może mieć różne tytuły, takie jak baron, wicehrabia, hrabia, rycerz lub baronet. Tytuły szlachty są dziedziczne i mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.

4.1 Baronowie

Baronowie w szlachcie mają podobny tytuł jak baronowie w hierarchii lordów. Tytuł barona w szlachcie jest dziedziczny i może być przekazywany z pokolenia na pokolenie.

4.2 Wicehrabiowie

Wicehrabiowie w szlachcie mają podobny tytuł jak wicehrabiowie w hierarchii lordów. Tytuł wicehrabiego w szlachcie jest dziedziczny i może być przekazywany z pokolenia na pokolenie.

4.3 Hrabiowie

Hrabiowie w szlachcie mają podobny tytuł jak hrabiowie w hierarchii lordów. Tytuł hrabiego w szlachcie jest dziedziczny i może być przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Podsumowanie

W Anglii istnieje wiele różnych tytułów szlacheckich, które mają swoje własne hierarchie i znaczenia. Lordowie, rycerze, baronetowie i szlachta to tylko niektóre z tych tytułów. Każdy z tych tytułów ma swoje własne przywileje i zasady dziedziczenia. System szlachectwa w Anglii jest ważnym elementem kultury i historii tego kraju.

Wezwanie do działania: Sprawdź listę tytułów szlacheckich w Anglii na stronie https://www.przyszlamama.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here